Slávia PU Prešov

KONTAKT

KONTAKT

Slávia PU Prešov
Peter Novosad (predseda oddielu)
Tel.: +421 905 538 475
Marek Horváth
Tel.: +421 908 197 423
17. novembra č. 13, 08001 Prešov
Email: info@vodnepolo.eu