Kontakt

Slávia PU Prešov
Bc. Peter Novosad (predseda oddielu)
17. novembra č. 13
08001 Prešov
Tel:+421 905 538 475
Email
info@vodnepolo.eu
Web
http://www.vodnepolo.eu/